Syarat-syarat Penggunaan

Selamat datang ke Syarat Penggunaan untuk laman web ini yang dihoskan oleh PowerTeam LLC ("PowerObjects"). Terma Penggunaan ini menerangkan syarat-syarat yang anda boleh mengakses dan menyemak imbas Laman Web ini. Untuk menjadi ahli dalam Laman Web ini, anda mesti membaca dan menerima semua Terma Penggunaan ini bersama-sama dengan Penafian. Tiada apa pun yang terkandung di sini akan dianggap memberi hak atau faedah pihak ketiga. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk terikat oleh Terma Penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan atau mengakses Laman Web ini atau pada bila-bila masa selepas menjadi ahli, jika anda inginkan, boleh memilih dari keanggotaan forum dalam talian.

Kami berhak untuk mengubahsuai Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa, dan tanpa notis yang sewajarnya, dengan memaparkan Syarat Penggunaan yang diubah pada Laman Web ini. Penggunaan laman web ini menunjukkan penerimaan anda terhadap Syarat Penggunaan yang dipinda.

Oleh itu, untuk kepentingan anda sendiri, anda dinasihatkan untuk meneruskan Syarat Penggunaan secara berkala.

 • Laman web ini, di bawah nama dan gaya "www.powerobjects.com" adalah forum dalam talian dalam bentuk medium yang telah dibentuk untuk membolehkan pelawat, termasuk Pelanggan Kini atau Keupayaan, Rakan Kongsi Perikatan atau Rakan Perikatan Potensial, Penganalisis Kewangan dan Industri, Pelabur, Vendor / Pembekal, Media & Wartawan, pencari kerja, Pekerja Semasa dan Bekas, Penyelidik atau Ahli Akademik, dan lain-lain, untuk mengumpulkan maklumat mengenai PowerObjects dan berinteraksi dengan PowerObjects dengan berkongsi pertanyaan mereka melalui borang hubungan laman web.
 • Keanggotaan Laman Web ini tersedia untuk semua mengisi laman web Hubungi Kami, Pendaftaran Acara atau Borang Muat Turun Maklumat. Ahli / pengguna laman web ini, mempunyai hak keistimewaan untuk memuat turun maklumat eksklusif seperti White Papers. Hak keahlian adalah semata-mata berdasarkan budi bicara PowerObjects dan administrator tapak. Pengguna / Ahli tidak boleh mempunyai lebih daripada satu akaun aktif. Selanjutnya, Pengguna / Ahli tidak berhak untuk menjual, berdagang atau memindahkan keahliannya kepada mana-mana orang / entiti. Jika anda tidak layak, anda tidak boleh memilih untuk menjadi ahli forum dalam talian ini.
 • Anda memahami dan bersetuju bahawa PowerObjects mempunyai hak untuk segera menamatkan / menghapuskan keahlian dan akses anda ke Laman Web ini tanpa notis terlebih dahulu dan memperlihatkan apa-apa sebab, jika ia mengesyaki pelanggaran atau pelanggaran Syarat Penggunaan ini atau perjanjian / garis panduan atau panduan yang telah diperbadankan atau permintaan oleh undang-undang penguatkuasaan atau agensi kerajaan lain atau masalah teknikal atau masalah yang tidak dijangka atau sebarang sebab lain yang PowerObjects semunasabahnya percaya yang baik untuk penamatan / penghapusan itu. Anda selanjutnya memahami dan bersetuju bahawa semua penamatan akan dibuat dalam budi bicara mutlak PowerObjects dan PowerObjects tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang penamatan akaun atau akses anda ke Laman Web ini.
 • Kami boleh menjalankan tinjauan, pemilihan, pertandingan di laman web ini dari semasa ke semasa. Pendapat / Tanggapan daripada Ahli akan dirahsiakan. Sekiranya pertandingan, maklumat dan hadiah pemenang, jika ada, akan dihantar melalui pos / kurier ke alamat berdaftar penerima seperti yang ditangkap di Laman Web ini.
 • Penggunaan Laman Web ini dikawal oleh Terma Penggunaan ini bersama dengan Penafian Laman Web ini. PowerObjects boleh menolak keahlian kepada mana-mana pengguna untuk sebarang atau tiada alasan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Ahli adalah dan bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan akaunnya, dan / akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaunnya dengan atau tanpa pengetahuan ahli. Sekiranya ahli memberikan maklumat log masuk dan kata laluan kepada orang lain, keistimewaan ahli mungkin digantung sementara atau ditamatkan. Ahli bersetuju dengan serta-merta memberitahu PowerObjects sebarang kata laluan atau akaun yang tidak dibenarkan untuk sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. PowerObjects tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada anggota yang tidak mematuhi peruntukan seksyen ini.
 • Semasa menggunakan Laman Web ini, ahli / pengguna boleh memberikan maklumat tentang diri mereka yang mungkin dapat dilihat oleh ahli / pengguna lain. Anda memahami dan bersetuju bahawa dengan menghantar komen, bahan dan kandungan di laman web ini termasuk maklum balas yang tidak terhad dan komunikasi lain tanpa mengira sifat dianggap diskriminasi dan ahli memberi PowerObjects bebas royalti, tidak eksklusif, berterusan, lesen yang boleh ditarik balik tidak boleh ditarik balik (dengan hak untuk mensubsidi) untuk menggunakan, menyalin, melaksanakan secara awam, memaparkan secara terbuka, memformat semula, menterjemah, petikan (secara keseluruhan atau sebahagian) dan mengedarkan kandungan tersebut untuk sebarang tujuan, komersil, pengiklanan atau sebaliknya berkaitan dengan Laman Web ini atau promosinya, untuk menyediakan karya derivatif, atau memasukkan ke dalam karya lain, kandungan tersebut, dan memberikan dan memberi kuasa kepada sub-lesen yang disebutkan di atas. Di samping itu, anda memahami dan bersetuju bahawa PowerObjects mengekalkan hak untuk petikan, menterjemah atau mengubahsuai sebarang bahan yang dikemukakan oleh anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa PowerObjects bebas untuk menggambarkan, mengedarkan dan mempamerkan bahan, komunikasi dan maklum balas seperti ini tanpa apa-apa jenis atau kewajipan termasuk tanpa had nama dan imej ahli. PowerObjects hendaklah bebas menggunakan sebarang konsep, idea, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam bahan atau komunikasi atau maklum balas untuk sebarang tujuan. Memilih untuk menjadi ahli Laman Web akan ditafsirkan sebagai bersetuju dengan Terma Penggunaan ini bersama dengan Penafian.
 • Anda memahami dan bersetuju bahawa semua maklumat yang dipublikasikan secara terbuka atau ditayangkan secara persendirian melalui Laman Web ini adalah tanggungjawab tunggal orang yang daripadanya kandungan itu berasal dan PowerObjects tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan. Anda memahami dan bersetuju bahawa PowerObjects tidak dapat menjamin identiti mana-mana Pengguna / Anggota lain yang anda boleh berinteraksi semasa menggunakan / menjadi ahli Laman Web ini. PowerObjects tidak dapat menjamin kesahihan mana-mana data yang pengguna dapat memberikan tentang diri mereka atau hubungan yang mereka dapat menerangkan.
 • Mengesahkan sifat global Internet, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang / peraturan tempatan yang terpakai termasuk tanpa had peraturan mengenai kelakuan dalam talian dan kandungan yang boleh diterima.
 • Anda memahami dan bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web ini untuk:
  • Siarkan / memuat naik kandungan atau memulakan komunikasi yang menyalahi undang-undang, lucah, diskriminasi, fitnah, kasar atau tidak menyenangkan
  • Melakukan apa-apa aktiviti haram, termasuk tetapi tidak terhad kepada melanggar undang-undang yang terpakai atau bersubahat untuk melanggar undang-undang
  • Mengatakan secara palsu, menyamar atau menafikan identiti anda dalam apa cara sekalipun termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan nama samaran, atau menyalahgunakan kedudukan dan kelayakan semasa atau sebelumnya anda, atau gabungan anda dengan seseorang atau entiti, masa lalu atau sekarang
  • Memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel atau menghantar atau menyediakan apa-apa kandungan atau memulakan komunikasi yang melanggar paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari lain pemilik masing-masing
  • Muat naik, e-mel, hantar, hantar atau sebaliknya menyediakan sebarang bahan pengiklanan atau promosi yang tidak diminta atau tidak sah, surat sampah, spam, surat berantai, skim piramid atau apa-apa bentuk atau permintaan lain
  • Muat naik, pos, e-mel, menghantar atau sebaliknya menyediakan apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi
  • Tangkai atau sebaliknya mengganggu Pengguna / Anggota lain
 • Kumpulkan atau simpan data peribadi dan kandungan Pengguna / Anggota lain
 • Anda memahami dan bersetuju bahawa anda juga harus mematuhi garis panduan berikut semasa memuat naik / memuatkan sebarang kandungan / bahan di Laman Web ini:
  • Kandungan / bahan yang disediakan mesti asli dan tidak disalin daripada sumber pihak ketiga
  • Jika sebut harga hendaklah dimasukkan bahawa ini tidak boleh melebihi perenggan dan pengarang mestilah dikaitkan dengan pengarang perenggan itu
  • Pengguna / ahli / penyumbang bertanggungjawab semata-mata untuk kandungan / bahan yang disediakan untuk Laman Web ini dan mengaku bahawa kandungan / bahan yang disediakan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga
  • Pengguna / ahli / penyumbang bersetuju bahawa kandungan / bahan yang disediakan juga tidak melanggar mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan keharmonian kaum, fitnah, dan kelucian.
  • Pengguna / ahli / penyumbang bersetuju untuk tidak memberikan sebarang kandungan / bahan yang mungkin melanggar garis panduan etika / perundangan syarikat / institusi / entiti / kod etika syarikat
  • Sebagai pertimbangan untuk mengambil bahagian sebagai pengguna / / Kontributor / ahli, dengan menyediakan kandungan / bahan, / penyumbang / ahli bersetuju bahawa Laman Web / PowerObjects disediakan lesen yang tidak eksklusif, berterusan, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia untuk menerbitkan kandungan yang disediakan di mana-mana bentuk apa pun.
 • PowerObjects tidak memberi jaminan bahawa:
  • Laman Web ini atau kandungannya atau kualiti akan memenuhi keperluan pengguna / ahli
  • Akses ke Laman Web ini akan terganggu, tepat pada masanya, terjamin atau bebas daripada usaha
  • Keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan forum dalam talian ini akan menjadi tepat atau boleh dipercayai
  • Apa-apa bahan yang dimuat turun atau yang diperolehi melalui penggunaan forum dalam talian ini dilakukan mengikut budi bicara anda sendiri dan risiko bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang hasil daripada muat turun apa-apa bahan sedemikian
 • Mana-mana penggunaan dalam apa-apa cara manual atau perisian, peranti, teknik, atau proses / prosedur lain untuk "merangkak" atau "labah-labah" mana-mana halaman web yang terkandung dalam Laman Web ini adalah dilarang sama sekali. Anda memahami dan bersetuju untuk tidak menyelia, memantau atau menyalin atau membenarkan orang lain mengawasi, memantau atau menyalin laman web atau kandungan Laman Web ini. Anda memahami dan bersetuju untuk tidak membingkai atau mengedit atau meniru rupa atau ciri atau fungsi Laman Web ini. Anda memahami dan bersetuju untuk tidak mengambil apa-apa tindakan atau membenarkan mana-mana orang untuk berbuat demikian yang menghalang atau menghalang atau mengganggu kerja atau meletakkan beban yang tidak sesuai pada infrastruktur kami untuk menjadi tuan rumah Laman Web ini.
 • PowerObjects berhak untuk menyaring, menapis dan / atau mengawasi maklumat yang disediakan oleh anda dan untuk mengedit, menolak untuk mengedarkan atau mengalih keluar yang sama. Oleh kerana kami tidak mempunyai keupayaan untuk, mengawal atau memantau kandungan secara aktif kami tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualitinya. Oleh kerana piawaian komuniti berbeza-beza dan individu kadang-kadang memilih untuk tidak mematuhi dasar dan amalan kami dalam proses menggunakan Laman Web kami, anda mungkin terdedah kepada kandungan yang anda menyinggung atau tidak menyenangkan. Anda boleh menghubungi support@hcl-powerobjects.com untuk memberitahu kami tentang kandungan yang anda dapati tidak menyenangkan. Kami mungkin menyiasat pelanggaran aduan mengenai dasar kami yang menjadi perhatian kami dan mungkin mengambil tindakan yang kami percaya mematuhi undang-undang lazim, sesuai, termasuk tanpa had untuk mengeluarkan amaran, mengeluarkan kandungan atau menamatkan akaun dan / atau keanggotaan. Walau bagaimanapun, kerana situasi dan interpretasi berbeza-beza, kami juga berhak untuk tidak mengambil tindakan. Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab dengan apa-apa cara untuk apa-apa kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada penggunaan, akses kepada, atau penolakan akses kepada sebarang kandungan di Laman Web.
 • Sebarang maklumat yang dikemukakan oleh anda mestilah peribadi dan berkaitan dengan anda secara khusus. Anda dengan ini menjamin bahawa maklumat, yang anda serahkan dan / atau diagihkan, tidak akan melanggar hak harta intelektual, privasi atau apa-apa hak lain pihak ketiga, dan tidak akan mengandungi apa-apa yang memfitnah, memfitnah, lucah, menghasut, tidak senonoh, mengganggu atau mengancam. Sekiranya berkaitan, PowerObjects berhak untuk menyaring, menapis dan / atau memantau maklumat yang disediakan oleh anda dan untuk mengedit, enggan mengedarkan atau mengalihkannya.
 • Dengan menerima syarat-syarat penggunaan ini, anda juga bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya PowerObjects dan induk, anak syarikat, sekutu, pengarah, ejen dan pekerja dari sebarang tuntutan, sivil atau jenayah, yang timbul daripada PowerObjects, dari mana-mana posting yang dikaitkan dengan identiti Pelanggan anda dan timbul pelanggaran Terma Penggunaan dan dasar atau dokumen yang mereka sertakan dengan rujukan, atau pelanggaran terhadap mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan. Anda juga bersetuju bahawa PowerObjects tidak bertanggungjawab terhadap sebarang posting yang tidak menyenangkan sebagaimana yang dinyatakan sepenuhnya dalam Syarat Penggunaan ini.
 • PowerObjects tidak dapat menerima tanggungjawab untuk apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan garis komunikasi, kecurian, pemusnahan, pengubahan, atau akses tanpa kebenaran kepada penyertaan, atau penyertaan yang hilang atau tertangguh sama ada atau tidak timbul semasa operasi atau penghantaran disebabkan oleh fungsi pelayan, virus, cacing atau sebab lain di luar kawalannya.
 • Anda menerima bahawa apa-apa tuntutan yang timbul terhadap PowerObjects adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah persekutuan di Minneapolis, Minnesota atau mahkamah negeri di Hennepin County, Minnesota, dan undang-undang Negeri Minnesota (AS) hendaklah terpakai di dalamnya
 • Pengguna / ahli diminta untuk merujuk kepada Penafian yang dipaparkan secara berasingan pada halaman yang relevan dari Laman Web ini. Penggunaan laman web ini akan ditafsirkan dan disifatkan sebagai penerimaan Terma Penggunaan dan Penafian yang dipaparkan pada halaman yang berkaitan dan dipinda dari semasa ke semasa. Anda juga difahamkan bahawa penerimaan Penafian anda akan dikecualikan oleh anda berkenaan dengan apa-apa tuntutan yang anda mungkin ada terhadap PowerObjects yang timbul daripada kandungan yang disiarkan di sini, penggunaan Laman Web ini atau interaksi dengan mana-mana Pengguna / Anggota lain, kembali ahli pasukan akhir, editor bilik, dan mentor yang berkaitan dengan Laman Web ini.